Home - BG

Адвокат Дилян Начев

„Между силния и слабия, между богатия и бедния, между господаря и слугата, свободата потиска, а законът освобождава“ – Анри Лакордер​

Почтеност и надеждност

Изграждането на взаимно доверие между адвокат и клиент е основен приоритет.

Компетентност

Постоянно повишаване на професионалната квалификация и осъвременяване на знанията.

Динамизъм

Възложената работа се извършва в разумни и възможно най-кратки срокове.

Dilyan Nachev – Attorney-at-law

Отговорност и ангажираност

Прецизност и сериозно отношение към поетите ангажименти.

Инициативност

Следим за интересите на нашите клиенти и ги информираме за предстоящи промени в законодателството.

Комплексен подход

Стремеж към предоставянето на цялостни решения на проблемите.